Hvem kan have glæde af en psykolog?

KærlighedsblomstMange mennesker opsøger psykolog, fordi de oplever problemer af forskellig slags. De har måske været udsat for kortere eller længerevarende belastninger på arbejdspladsen eller i deres private liv. Andre har været ude for mere afgrænsede, voldsomme hændelser, tab eller svigt.

Nogle ønsker hjælp, fordi de oplever problemer i deres parforhold, i forhold til kolleger eller i forhold til andre mennesker mere generelt.

En del mennesker oplever sammenbrud, uden helt at kunne forstå, hvorfor det sker.

Symptomerne kan være forskellige, men angst, depression, stress, smerter og andet kropsligt ubehag, koncentrationsbesvær, dårlig søvn……… er hyppigt forekommende.

En anden baggrund for at søge psykolog kan være, at du føler, at du har mistet gnisten i dit liv, at du føler dig utilfreds med dit liv uden at vide, hvad du længes efter, eller at du ønsker at udvikle flere sider af dig selv, møde dig selv på et dybere plan.

Måske ønsker du en sparringspartner i forhold til livets store eksistentielle spørgsmål: Hvordan finde mening i mit liv? Hvordan forstår og forholder jeg mig til smerte, tab og modgang? Hvilke værdier baserer jeg mit liv på? Hvad giver mig fylde og tilfredshed? Hvori består mine særlige ressourser? Hvad er mit syn på liv og død? Hvad er mit forhold til tro og spiritualitet?